Luota arvoiseesi kumppaniin

Vaikka työtä tekee intohimolla, ei kannata polttaa itseään loppuun. Tasapainoista arkea ja työstä palautumista tukevat toimitilat ovat investointi tulevaisuuteen. Vastuullisena kiinteistönomistajana työeläkeyhtiö Elo luo edellytyksiä sille, että ihmiset pysyvät mukana työelämässä maailman muuttuessa. Kampin Huipussa tilat tukevat työhyvinvointia pitkällä tähtäimellä.

Kampin Huipun toimistotiloissa on suuret ikkunat, joista tilaan tulvii runsaasti luonnonvaloa. Viihtyisyyttä lisäävät laadukkaat materiaalivalinnat ja tilojen tyylikäs yleisilme. Kiinteistö joustaa uusien käyttäjien mukana – tiloihin on räätälöitävissä juuri teidän yrityksenne tarpeita vastaava työympäristöratkaisu.

Hyvinvointia tukevat tilat

Toimivassa työympäristössä tilat tukevat työprosesseja sekä palvelevat kaikkia henkilöstöryhmiä ja työtehtäviä – niin yksilötyötä, yhteistyötä kuin yhdessä oppimistakin. Työyhteisön todellisia tarpeita vastaavat tilat lisäävät työhyvinvointia, mikä puolestaan on edellytys työn tuottavuudelle.

Tiloja voidaan optimoida erilaisiin työtehtäviin sopiviksi mm. akustisella suunnittelulla sekä suunnittelemalla riittävästi laadukkaita vetäytymistiloja ja äänieristettyjä puhelinkoppeja. Monitilaympäristö onkin järkevä jakaa vyöhykkeisiin sen mukaan, ketkä tilaa käyttävät ja miten. Silloin jokaiselle löytyy sopivat tilat työn tekemiseen toisia häiritsemättä.

Ympäristö­vastuullisia ratkaisuja

Inhimillisen hyvinvoinnin lisäksi Elo painottaa kiinteistöliiketoiminnassaan ympäristön etua. Kiinteistökannan hiilijalanjälkeä pienennetään mm. parantamalla energiatehokkuutta sekä lisäämällä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja materiaalien kierrätystä. Lisäksi kiinteistöt sijaitsevat kestävää liikkumista tukevien yhteyksien varrella – malliesimerkkinä Kampin Huippu, jonka keskeinen sijainti takaa erinomaisen saavutettavuuden julkisilla.

Kampin Huipussa käytetään uusiutuvaa, kotimaisella tuulivoimalla tuotettua sähköä. Energian- ja vedenkulutuksen tarkkailu parantaa kiinteistön ympäristötehokkuutta, samoin toimivat jätteiden lajittelu ja kierrätys.